Тростянецька районна рада
Тростянецький район Вінницька область

Відділ статистики у Тростянецькому районі інформує про показники соціально-економічного становища району за січень-серпень 2018 року.

Переглядів: 403

 

Населення

На 1 серпня 2018 року чисельність наявного населення Тростянецького району, за оцінкою, що здійснена на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, становила 34964 особи. Упродовж січня-липня 2018 року чисельність населення зменшилась на  7 осіб. У районі народилось 150 немовлят, померло 380 осіб. Природне скорочення склало 230 осіб.

Стан виплати заробітної плати

У 2 кварталі 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,установ,організацій (далі підприємства) Тростянецького району становила 5213  осіб, порівняно з 2 кварталом 2017 року кількість працівників зменшилась на 6,5 відсотків.

У 2 кварталі 2018 року середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Тростянецького району становила 8286 грн.,що на 38,6% більше її рівня у 2 кварталі 2017 року та в 2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати ,яка становить 3723 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Тростянецького району на 7,5 % більший середнього рівня по економіці області.

Серед 27 районів області (не враховуючи міст обласного підпорядкування) за рівнем оплати праці у 2 кварталі 2018 року Тростянеччина посіла 1 місце.У шести районах області заробітна плата перевищила середню по області (7710грн.)

   Загальна  сума заборгованості із виплати заробітної плати по Тростянецькому району на 1 вересня 2018 року становила 719,8 тис.грн.

Заборгували своїм працівникам суб’єкти господарювання,щодо яких реалізовується відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ,на яке припадає 100% загальної суми.

*Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по Тростянецькому району склав 239823.7 тис. грн, що становить 0.5% до всієї реалізованої продукції по області.

З загального обсягу реалізованої продукції добувної і переробної промисловості (100%), 14.8% до підсумку, або 35434,5 тис. грн склали товари проміжного споживання, та 85,2% або 204389,2 тис. грн припадає на споживчі товари короткострокового використання.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по району за січень-липень  склав – 6777,0 гривень.

Соціальний захист

         У серпні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 12,6 тис. грн. (у серпні 2017р. 20,2 тис. грн.) Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2018р. становить  44,4 грн. В минулому році за аналогічний період 34,6 грн. Кількість домогосподарст, яким призначено субсидію з початку  2018р. у порівняні з 2017р. зменшилась на 5876, і становить відповідно 3067 проти 8943. Всього у серпні 2018р отримували субсидію 2659 домогосподарств району, тоді як у серпні 2017р. ця кількість складала 8619.

У  січні-серпні 2018р. населенням району сплачено за  житлово-комунальні послуги (показники наведені без урахування електроенеогії), включаючи погашення боргів попередніх періодів 25756,8 тис.грн., рівень сплати населенням усього з початку року склав 69,6%.

Ціни

У серпні по відношенню до липня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні залишився на рівні липня(100,0%) , порівняно з груднем 2017р. зросли на 3,3%  тобто 103,6% по Вінницькій області відповідно  100,1та 103,3%.

                     

 Сільське господарство

Рослинництво

    Станом на 1 вересня 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих ) зібрано ранніх зернових  745,0тис.ц

при урожайності 49,0 ц з 1 га зібраної  площі.,виробництво соняшнику склало 28,9 тис.ц при урожайності 36,0 ц з 1 га.

  За січень-серпень 2018р. реалізовано 46577,5 т зернових та зернобобових культур та 17207,8 т насіння олійних культур, що у відношенні до 2017р. становить   відповідно 170,6 та 145,5%. Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур 4532,5 грн, насіння олійних культур 10439,3 грн. за т, або 114,4% та 105,9% 2018р до 2017р.

Тваринництво

         У січні-серпні 2018 р. в порівняні з січнем-серпнем 2017 року збільшилась реалізація   худоби птиці на забій ( в живій вазі ) на 7,9  відсотки і складає 152261 т. Реалізація молока від сільськогосподарських тварин у Тростянецькому районі за січень-серпень 2018 р. по відношенню до січня-серпня 2017р. складає 86,6% та становить 8828 т.

Порівняно з відповідним періодом 2017р.  загальна кількість великої рогатої худоби зменшилась на 2,6 відсотки,  корів зменшилась - на 9,6%, а поголів’я свиней збільшилось в 1,7 рази.

В сільськогосподарських підприємствах району станом на 01 вересня 2018р. нараховується 6099 голів ВРХ, в т.ч. 2067 корів, та 1886 голів свиней.

У січні-серпні реалізовано на забій (у живій масі) 425,7 т сільськогосподарських тварин, що становить 66,2% до січня-серпня 2017р. По Тростянецькому району реалізовано 5515,9 т молока, що  майже в 2 рази більше від показників минулого року.Ціна реалізації молока за 1 тонн складає 7483,0 гривень до відповідного періоду минулого року ціна зросла на 9,6 %.

Будівництво

         У січні-серпні 2018 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2081,3 млн. грн. Індекс будівельної продукції в січні-серпні 2018р. порівняно із січнем-серпнем 2017 р. становив 104,2%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:  роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 79,5% від загального обсягу, решта - з капітального та поточного ремонтів (16,5 та 5% відповідно).

За січень-серпень 2018р. підприємствами Тростянецького району  будівельні роботи не виконувалися.

Зовнішня торгівля

Зовнішньоторгівельний оборот товарів Тростянецького району за січень-липень 2018р. склав 2011,2тис.дол. США, що більше відповідного періоду минулого року більш ніж у 2 рази.

Обсяги експорту та імпорту товарів за січень-липень 2018 року становили відповідно 1674,3тис.дол (що становить 0,2% загального експорту по області) і 336,9 тис.дол та значно збільшились порівняно з січнем –липнем 2017 р.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 1337,3 тис.дол.

Транспорт

За січень-серпень 2018р. автомобільним транспортом Тростянецького району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 12,1 тис.т вантажів та виконано 2,1 млн. ткм вантажообороту. Проти січня-серпня 2017р. обсяги вантажних перевезень  збільшилися на 1,7%, а вантажооборот зріс на 5,0%.

         Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом Тростянецького району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у  січні-серпні 2018р.становив  360,5 тис.пасажирів, пасажирооборот – 18,0 млн. пас. км.

У порівняні із січнем-серпнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились у 5,5 та 3 рази відповідно. Перевезення пасажирів та пасажирооборот перевізників припадає на фізичні особи-підприємці.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України(ЄДРПОУ)

Станом на 1 липня 2018р. в ЄДРПОУ по Тростянецькому району налічувалось 486 суб’єкти, 93,2% яких є юридичними особами. Протягом 1 півріччя 2018р сукупність суб’єктів ЄДРПОУ по Тростянецькому району зросла на 4 одиниці або включено 16, вилучено 12.« повернутися до списку новин