Тростянецька районна рада
Тростянецький район Вінницька область

Оголошення

Переглядів: 728

         

    Відповідно до розпорядження голови районної ради від 03 серпня 2020 року     № 47  щодо оголошення початку конкурсного добору керівника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня» добір кандидатур від громадських об’єднань з питань захисту інтересів у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності до складу конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу охорони здоров’я триватиме до 18 серпня  2020 року включно.

     У разі , якщо буде подано більше ніж від трьох громадських організацій кандидатури до включення їх до складу конкурсної комісії, районною радою буде проведено  жеребкування  між цими кандидатами , яке відбудеться у залі засідань районної ради 19 серпня 2020 року  о 10.00 год.    відповідно до розпорядження голови районної ради від 03 серпня 2020 року № 48 «Про формування складу комісії та організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області».

    Для участі у конкурсній комісії громадські організації  галузевого спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності надають до районної ради:

 •  лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням кандидатури, яку рекомендується включити  до складу конкурсної комісії;
 • завірені копії статутних документів;  
 • витяг про реєстрацію ;
 •  заява  кандидата;
 •  анкета кандидата.

    Детальна інформація про участь представників громадських організацій у складі конкурсної комісії висвітлена у Положенні  про формування складу комісії та організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області (див. нижче).

 

Контактний телефон (04343) 2-22-60

Україна

     Тростянецька районна рада

       Вінницька область

        РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 від  3 серпня   2020 року                                                                                                                  №   48

 

смт. Тростянець

Про формування складу комісії та організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області

       Відповідно до пункту 18 частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру»,  Закону  України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,   рішення 3 сесії районної ради 5 скликання від 28 вересня 2006 року «Про нову редакцію рішення 15 сесії районної ради 3 скликання від 29.05.2001 року «Про об'єкти комунальної власності», рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 27 вересня 2016 року «Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області»:

1. Створити комісію по організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області у складі (додаток 1).

2. Затвердити Положення про формування складу комісії та організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області (додаток 2).

3. Дане розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 Голова  районної ради                                                            Л. СКАПРОВСЬКА

 

Додаток 1

Склад

комісії по організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області у складі

 1. Скапровська Л.В. – голова районної ради, голова комісії;
 2. Шимко Н.І. -  начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради, секретар комісії;
 3. Гора Н.Д. – голова  постійної  комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення, розвитку інформаційного простору, роботи з молоддю та ветеранами; член комісії;
 4. Піган В.Л. – керуюча справами виконавчого апарату районної ради, член комісії;
 5. Савченко А.К. – голова постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності, роботи промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, енергозбереження, торгівлі та зайнятості населення, член комісії.

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                             В.Піган

 

Додаток 2

Положення

про формування складу комісії та організації жеребкування між кандидатами від громадських організацій для включення їх до складу конкурсних комісій з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області

 1. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з добору керівників комунальних підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Тростянецького району Вінницької області від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування у випадку, якщо подано пропозицій більше, ніж вимагають відповідні нормативні акти.
 2. Для участі у жеребкуванні громадська організація галузевого спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності надає лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням кандидатури, яку рекомендується включити  до складу конкурсної комісії, завірені копії статутних документів та витяг про реєстрацію . До листа додаються заява та анкета кандидата, який є членом відповідної громадської організації (додаток 1, додаток 2).
 3. Для проведення жеребкування розпорядженням голови районної ради утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.
 4. Комісія з жеребкування: приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні; проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення відповідної кількості кандидатур згідно нормативних документів до складу конкурсної комісії від громадських організацій.
 5. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії. Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата. За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово відповідну кількість жеребків  згідно нормативних документів та передає їх голові комісії. Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії. Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору. Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами. Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
 6. Строк подання пропозицій від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути меншим ніж 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
 7. Тростянецька районна рада забезпечує висвітлення жеребкування на офіційному веб-сайті Тростянецької районної ради.

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                             В.Піган

 

Додаток 1

                                                  до Положення про формування складу комісії

                                                         та організації жеребкування між кандидатами від

                                                громадських організацій для включення їх до

  складу конкурсних комісій з добору керівників

                                                  комунальних підприємств, установ закладів,

                                          організацій – об’єктів спільної  власності   

                                територіальних громад сіл,  селища

                                          Тростянецького району Вінницької області

 

Тростянецькій районній раді

_________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________

 (місце проживання (реєстрації),

_______________________

Контактний телефон

_______________________

 (контактний е-mail)

З А Я В А

Я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду _______________________________________________

(повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від _______________________________________________________________. (найменування громадської організації, що рекомендує на включення особи до складу конкурсної комісії,)

       Підтверджую, що не є членом трудового колективу, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

      Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

      До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії на ____ арк.

 

 «____»_______ 20___ року ______________                         _________________

                                                        (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

Примітка. Заява має бути написана власноручно особою, висунутою громадською організацією

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                       В.Піган

 

Додаток 2

                                                  до Положення про формування складу комісії

                                                         та організації жеребкування між кандидатами від

                                                громадських організацій для включення їх до

 складу конкурсних комісій з добору керівників

                                                  комунальних підприємств, установ закладів,

                                          організацій – об’єктів спільної  власності   

                                територіальних громад сіл,  селища

                                          Тростянецького району Вінницької області

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Громадянство

 

 Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Документ, що посвідчує особу: серія, номер, ким виданий, дата видачі; місце проживання

 

 

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки (спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах

 

Відомості про наявність чи відсутність:судимості; адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення; рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

 

За достовірність даних відповідаю

 

__________________________

(підпис кандидата на включення до складу конкурсної комісії)

 

_______________________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Голова громадської організації

 

______________________

(особистий підпис)

 

 

________________ _________

(прізвище, ініціали)

       

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                              В.Піган

 

« повернутися до списку новин