Тростянецька районна рада
Тростянецький район Вінницька область

Положення про президію

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Тростянецької районної ради

 1. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, для забезпечення колективного розгляду питань поточної роботи ради у період між сесіями.
 2. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом. До складу президії входять за посадою:
 • голова ради;
 • заступник голови ради;
 • голови постійних комісій ради;

До складу президії входять також керівники депутатських фракцій,  груп  районної ради.

 1. Персональний склад президії ради затверджується сесією районної ради. Сесія, при необхідності, вносить зміни у персональний склад президії.
 2. Президія районної ради діє на громадських засадах. Вона підзвітна раді.
 3. Засідання президії скликаються головою ради, а у випадку його відсутності – заступником голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним  при наявності більшості від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради.

 1. У засіданнях президії можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, депутати районної ради, які не входять до її складу.

Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

 1. Членам президії  не пізніше за 3 дні до засідання повідомляється час, місце його проведення, питання, які передбачаються внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.
 2. Президія ради простою більшістю голосів приймає рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.
 3. Президія районної ради:
 • організує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;
 • формує питання порядку денного сесій;
 • спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесій ради;
 • забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
 • координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій та зауважень;
 • сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на розгляд сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
 • сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;
 • розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.
 1. Висновки, пропозиції президії враховуються при прийнятті рішень ради та розпоряджень голови районної ради.
 2. Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу.

 

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                                     В. Піган